اقامت آلمان، کاریابی و تحصیل، مشاوره ثبت شركت

اقامت آلمان، کاریابی و تحصیل، مشاوره ثبت شركت: هلدینگ اریکا ارائه دهنده خدمات

هلدینگ اریکا
ARIKA

زندگی در آلمان

دوره های آموزشی برای بزرگسالان
دوره های آموزشی برای بزرگسالان در آلمان امکانات متعددی جهت ادامه تحصیل بعد از...
کار و شغل
کار و شغل امکانات کاری شما در آلمان بستگی به کشور و زادگاه شما دارد. شهروندان...
مزایا و کسورات حقوق در آلمان
مزایا و کسورات حقوق  در آلمان همانند بقیه کشورها یک حقوق پایه داریم که بنا بر...
بیمه و سلامتی
سلامتی و برنامه ریزی و پیش بینی برای سلامت و آینده در صورت بیماری شما باید به یک...
کمک هزینه ی مالی به کودکان
کیندرگلد (Kindergeld) : کیندرگلد مزیت و کمک اجتماعی دولت کشور آلمان به خانواده ها می...
دوچرخه سواری در آلمان
دوچرخه سواری در آلمان دوچرخه سواری در فرهنگ آلمان ها سنتی نهادینه شده  است....
مدارس آلمان
مدارس آلمان حضور در مدرسه در کشور آلمان اجباری است هنگامی که فرزندان شما شش...
محیط زیست
محیط زیست مردمان کشور آلمان معروف هستند به رفتار سازگارانه با محيط زيست خود....
آب و هوا و تغذیه
آب و هوا و تغذیه برای همه افراد در تمام سنین استاندارد نبودن آب و هوا و تغذیه ی...
بیان کوتاه
مقدمه مهاجرت   بعد از آمریکا، کشور آلمان دومین کشور برای مهاجرت و یکی از امن...